cma

วิธีที่ทำให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

วิธีที่ทำให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่าน คงตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดีนะครับ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดเพื่อแก้ปัญหา การคิดเพื่อตัดสินใจ ซึ่งทักษะการคิดแบบนี้มีความจำเป็นมากๆ ในการดำเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้น

cma

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ถ้าใครเป็นครูหรืออาจารย์สอนคณิตศาสตร์ มักจะมีลูกศิษย์ตั้งคำถามนี้เสมอ “ เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม ’’ หรือ “ เรียนตรีโกณมิติไปจ่ายตลาดได้หรือ ’’ หลายคนยังคงสงสัยว่า ไม่เห็นต้องเรียนคณิตศาสตร์ให้ยากเลย แค่ บวก ลบ คูณ หาร จำนวนก็มีเครื่องคิดเลขใช้แล้ว หารู้ไม่ว่า สิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น ข้าวของเครื่องใช้ บ้าน รถยนต์ ฯลฯ หรือแม้แต่ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราล้วนมี หลักการคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น