โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ

งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่าในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสัมพันธ์กับการลดลงของหน่วยความจำและความคล่องในการอ่านมากกว่า 5 ปี อย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับการศึกษาก่อนหน้านี้การลดลงของปริมาณสมองที่มักพบในผู้สูงอายุที่ไม่พบว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดความรู้ความเข้าใจในช่วงเวลานี้

เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มี T2D ผู้ที่มีอาการ T2D มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางสมองมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า T2D สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมในคนสูงอายุได้เป็นสองเท่า ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ดร. มิเคเล่คัลลิยายะ และเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสัมพันธ์กับการเสื่อมของสมองและการลดความรู้ความเข้าใจ มีการเชื่อมโยง เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อเปรียบเทียบการลดลงทั้งความรู้ความเข้าใจและการยุบตัวของสมองระหว่างคนที่มีหรือไม่มี T2D ร่วมกันในการศึกษาเดียวกัน