เฮติพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 6 ราย

เฮติยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว 6 ราย ขณะที่ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเฮติได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว และสั่งปิดพรมแดนติดโดมินิกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเฮติ พบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6 คน ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเฮติประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวตั้งแต่ 20.00-05.00 น. รวมทั้งสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐโดมินิกัน สั่งปิดโรงเรียน โรงงาน รวมถึงท่าเรือ ส่วนสนามบินจะเริ่มปิดบริการในวันที่ 25 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น

มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อหวังหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนที่สาธารณรัฐโดมินิกัน พบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 75 คน เสียชีวิต 3 คน