เดินหน้ารับฟังความเห็นสลากรวมชุด

โฆษกสลากฯ เผยความคืบหน้าประชาพิจารณ์สลากรวมชุด มีผู้สนใจแสดงความคิดเห็นกว่า 1,600 คน กว่าร้อยละ 70 หนุนรวมชุด 5 ใบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เรื่องการจัดทำสลากแบบรวมชุด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และตู้ ปณ. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา ว่า ขณะนี้มีผู้สนใจแสดงความเห็น 1,615 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกว่าร้อยละ 70 เห็นว่าควรทำสลากรวมชุด โดยเห็นว่าสลากแบบชุด 5 ใบ ราคาชุดละ 400 บาท มีความเหมาะสมและต้องการซื้อสลากแบบรวมชุดจากผู้จำหน่ายที่มีจุดจำหน่ายประจำที่ผู้จำหน่ายมีบัตรตัวแทนจำหน่ายแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ วันที่ 7 พฤษภาคมนี้จะเปิดเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่องสลากชุด โดยเชิญนักวิชาการ ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้พิการและตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า หลังจากเปิดเวทีสัมมนาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว จะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ต่อจากนั้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยจะไปจัดสัมมนาโครงการนี้ครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเลย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และจะใช้เวลาที่เหลือในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ จนครบ 3 เดือน ก่อนจะนำความคิดเห็นที่ได้มารวบรวมและกลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม ในการทำสลากชุดที่ทันสมัยแบบมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป.-สำนักข่าวไทย