สิงคโปร์ แอร์ไลน์งดบินเกือบทุกเที่ยวบินในช่วงการระบาดโควิด-19

สิงคโปร์ แอร์ไลน์จะลดเที่ยวบินลง 96% เพื่อให้สอดคล้องกับการระงับการเดินทาง ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกปิดรับผู้เดินทาง และงดส่งต่อผู้โดยสาร ในความพยายามเพื่อสกัดการแพร่กระจายของไวรัส ขณะที่สกูต สายการบินต้นทุนต่ำ ก็จะงดเที่ยวบินส่วนใหญ่ลงเช่นกัน และจะส่งเครื่องบินขึ้นบินเพียง 2 ลำ จากทั้งฝูงที่มีอยู่ 49 ลำ

หุ้นของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ซึ่งมีกองทุนเทมาเส็กเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ตกลงเกือบ 9% ในชั่วโมงแรกของการซื้อขายวันนี้ โดยถือเป็นสถิติตกลงมากที่สุดใหม่ จากที่เคยตกลงไปถึง 8% เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2551 โดยขณะนี้สายการบินทั่วโลกกำลังมองหาความช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการระบาดใหญ่ ที่ทำให้ต้องจำกัดการเดินทาง และทำให้พนักงานหลายพันคนต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

สิงคโปร์ แอร์ไลน์กำลังหาทางเพิ่มสภาพคล่องและลดค่าใช้จ่าย โดยได้ขอให้ผู้ผลิตเครื่องบิน ชะลอการส่งมอบ และปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร โดยสายการบินจะพยายามรักษาตำแหน่งงานเอาไว้ให้ได้มากที่สุด