วิธีการสร้างวงดีเอ็นเอดาวเทียม

การขยายจีโนมโดยสิ่งมีชีวิตชนจำนวนสำเนาของยีนที่เป็นประโยชน์ในการตอบสนองต่อความเครียดสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องในโรคต่าง ๆ ใช้ยีสต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างวงดีเอ็นเอดาวเทียมเพื่อให้เกิดยีนที่ขยายตัวอย่างไรการทำซ้ำของยีนมีความเฉพาะเจาะจงกับความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของอายุเซลล์ยีสต์เป็นระบบที่ยอดเยี่ยม

ในการศึกษาการขยายตัวของยีนการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการแก่ชราเนื่องจากวิธีการสืบพันธุ์ คุณแม่ที่มีอายุมากกว่าและเซลล์ลูกสาวที่อายุน้อยกว่าอยู่ร่วมกันในประชากรและการตอบสนองต่อความเครียดสิ่งแวดล้อมสามารถเปรียบเทียบการทำสำเนายีนในยีสต์ภายใต้ความดันของทองแดงที่มีความเข้มข้นสูง ก่อนหน้านี้กลุ่มได้แสดงให้เห็นว่ายีสต์เพิ่มสำเนาของยีน ซึ่งช่วยให้เซลล์สามารถอยู่รอดได้ในทองแดงที่มีความเข้มข้นสูง เช่นเดียวกับการรวมยีนขยายเหล่านี้ลงในโครโมโซมสำเนาพิเศษของยีนสามารถมีอยู่ในเซลล์เป็นวงกลมดีเอ็นเอดาวเทียม ซึ่งสามารถได้รับและหายไปอย่างรวดเร็วจากเซลล์ช่วยให้จีโนมยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การศึกษาล่าสุดมุ่งเน้นไปที่วิธีการสร้างโครงสร้างเหล่านี้และไม่ว่าจะมีด้านที่เกี่ยวข้องกับอายุการก่อตัวของพวกเขา