รูปแบบการสื่อสารของผู้หญิง

ผู้หญิงที่สื่อสารเป็นประจำกับวงในที่โดดเด่นด้วยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะได้รับตำแหน่งผู้นำระดับสูงจากการศึกษาใหม่ผู้หญิงที่อยู่ในระดับสูงยังคงอยู่ในวงในหญิงที่โดดเด่นหรือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้หญิงสองหรือสามคนที่พวกเขาสื่อสารด้วยบ่อยในเครือข่ายของพวกเขา สำหรับผู้ชายเครือข่ายของพวกเขาที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการแต่งหน้าตามเพศ

มีโอกาสมากขึ้นที่พวกเขาจะได้รับตำแหน่งระดับสูง แต่น่าเสียดายที่เมื่อผู้หญิงมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายของพวกเขาพวกเขามีแนวโน้มที่จะดำรงตำแหน่งระดับต่ำ แม้ว่าทั้งสองเพศจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่หลังจบการศึกษารูปแบบการสื่อสารของผู้หญิงรวมถึงองค์ประกอบทางเพศของเครือข่ายของพวกเขาคาดการณ์ระดับตำแหน่งงานของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยเดียวกัน รูปแบบการสื่อสารและองค์ประกอบเพศของเครือข่ายสังคมไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ชายเชื่อมโยงไปถึงตำแหน่งระดับสูง