บริหารดวงตา คลายอ่อนล้าจากสมาร์ทโฟน

หากจะกล่าวว่า “สมาร์ทโฟน คืออวัยวะที่ 33 ของมนุษย์เรา” ก็คงจะไม่ผิด เพราะทุกวันนี้สมาร์ท โฟนได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวันหรือหน้าที่การงาน ทำให้สายตาอ่อนล้าได้ง่าย จากการศึกษาของ กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย พบว่า การติดแผ่นกรองแสงบนสมาร์ทโฟน ไม่สามารถลดระดับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากจอภาพลงได้ทั้งหมด การติดแผ่นกรองแสง จึงทำได้แค่เพียงช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสบายใจเท่านั้น ดังนั้นเราควรหันมาบริหารดวงตา เพื่อลดอาการอ้อนล้า และความเสี่ยงจากการเป็นโรคต้อหิน ด้วยวิธีง่ายๆ ทำเป็นประจำทุกวัน ดังนี้

บริหารดวงตา ด้วย 5 ท่า ลดเสี่ยง

1) ครอบดวงตา โค้งอุ้งมือทั้งสองครอบดวงตาไว้เฉยๆ ระวังอย่าให้อุ้งมือกดทับดวงตา นึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เช่น วันพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามป่าเขา ชายทะเล หรือจินตนาการถึงวัตถุบางอย่างที่มีสีสันสดใส มีรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น ดอกเบญจมาศสีเหลืองสวย ที่สามารถมองเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน ภาพจากจินตนาการของเราเอง จะช่วยเยียวยาดวงตาได้เป็นอย่างดี

2) กวาดสายตาแบบมองไม่ต้องจ้อง โดยกวาดสายตาไปตามวัตถุที่อยู่ไกลๆ เพื่อทำให้ดวงตาผ่อนคลาย

3) กระพริบตาบ่อยๆ โดยให้กระพริบตา 1 – 2 ครั้ง ทุกๆ 10 วินาที ฝึกให้เป็นนิสัย จะช่วยให้แก้วตาสะอาด มีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ยิ่งจำเป็นต้องกระพริบตา

4) โฟกัสภาพไกลและใกล้ เหยียดแขนซ้ายไปให้ไกลสุด ยกนิ้วชี้ซ้ายขึ้นเพื่อเป็นจุดโฟกัส ในขณะเดียวกันก็ยกนิ้วชี้ขวาให้ห่างจากใบหน้าสัก 3 นิ้ว หรือประมาณ 7.5 เซ็นติเมตร โดยเพ่งมองไปแต่ละนิ้วสลับกันไปมา ทำบ่อยๆ เมื่อมีโอกาส

5) ชโลมดวงตาด้วยน้ำอุ่นหลังตื่นนอนทุกเช้า โดยวักน้ำอุ่นชโลมดวงตาสัก 20 ครั้ง จากนั้นจึงวักน้ำเย็นชโลมดวงตาอีก 20 ครั้ง ทั้งนี้น้ำอุ่นจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนมาเลี้ยงดวงตาได้ดีขึ้น ส่วนน้ำเย็นนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อตาและหนังตากระชับไม่หย่อนยาน

โรคต้อหินนั้นเป็นภัยร้ายต่อดวงตา หากเราหาทางป้องกันและรับมือตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุของโรค ไปตรวจสุขภาพของดวงตากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ เราก็สามารถใช้งานดวงตาคู่สวย มองโลกที่สดใสใบนี้ตราบนานเท่านาน