นักวิชาการจวก 4 ปี”คสช.”เมินสิทธิประชาชน

เสวนา”ดี-มูฟ” นักวิชาการรุมสับ 4 ปี”คสช.”ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดการทรัพยากรสร้างความชอบธรรม ไม่สนสิทธิประชาชนแต่เอื้อนักลงทุน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม Social Science Forum

ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) และกลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ  จัดกิจกรรมในงาน “D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน” เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ของสังคมในมิติต่างๆ ภายหลังการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช.

สำหรับช่วงเช้าเป็นงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์สิทธิชุมชน เกษตร และทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันและอนาคต” โดยนางเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 4 ปีที่ผ่านมา คสช.ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และจัดแจงชีวิตคนในสังคมแทบทุกด้าน ทั้งการควบคุมผู้คน ควบคุมดินแดน ควบคุมพื้นที่ เพราะทหารนิยามว่าป่าคือเรื่องความมั่นคงของชาติ จึงส่งผลให้มีการเอาคนออกจากป่าทั่วประเทศ แต่เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะทหารพยายามแทรกแซงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ในอดีต และนโยบายทวงคืนผืนป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาล โดยไม่มีการสนใจเรื่องสิทธิ รวมทั้งตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้เครื่องมือและกฎหมายต่างๆมาดำเนินการกับประชาชน ทั้งนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องการเมือง หากเราจะรักษาผลประโยชน์ประชาชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็คือระบบการเมืองที่ดี ที่ให้สิทธิของประชาชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews