ตำรวจเกาหลีใต้กระทบกระทั่งกับผู้ที่ต้องการไปโบสถ์ที่เมินโควิด-19

เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้กระทบกระทั่งกับสมาชิกของโบสถ์แห่งหนึ่งที่ต้องการจะไปเข้าร่วมพิธีทางศาสนา แม้รัฐบาลจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการประกอบพิธีทางศาสนาและการชุมนุมอื่น ๆ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ ขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านและมีระยะห่างทางสังคม ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศและการระบาดแบบกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ ขนาดเล็ก ยังคงปรากฏขึ้น แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง มาตรการจำกัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่นกิจกรรมทางศาสนา การรวมตัวทางด้านกีฬาและบันเทิง มีผลบังคับใช้ในวันนี้ โดยกำหนดให้เจ้าของสถานที่ต้องจัดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องยอมให้รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและลงโทษปรับ โบสถ์หลายแห่งใช้วิธีประกอบกิจกรรมทางออนไลน์ แต่ก็มีหลายแห่งยังเชิญชวนให้คนมาเข้าร่วมพิธีในโบสถ์ในวันนี้ ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งชุลมุนระหว่างตำรวจและผู้มาร่วมกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็มีการประท้วงจากชาวบ้านที่ต้องการให้ยกเลิกกิจกรรมเหล่านี้