จีนเแถลงจวกสหรัฐปมตั้งกองทัพอวกาศลั่นเป็นภัยต่อสันติภาพนอกโลก

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงวิจารณ์การตั้งกองทัพอวกาศของสหรัฐว่า เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในอวกาศและจีนกังวลอย่างหนักต่อการกระทำของสหรัฐและไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงการกระทำดังกล่าวของสหรัฐละเมิดต่อฉันทามติของนานาชาติอย่างรุนแรง ในเรื่องการใช้อวกาศอย่างสันติ ทำลายสมดุลและเสถียรภาพที่สำคัญของโลก

ทั้งยังสร้างภัยคุกคามทางตรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในอวกาศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงนามในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่า 738,000 ล้านดอลลาร์ (22.27 ล้านล้านบาท) ที่มีการใช้งบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทัพอวกาศรวมอยู่ด้วย จีนกังวลอย่างหนักต่อการกระทำของสหรัฐและไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง