จีนติดเชื้อเพิ่ม-พร้อมช่วยนานาประเทศหยุดยั้งโควิด-19

จีนยืนยันพร้อมช่วยนานาประเทศหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่ในจีนยอดผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จีนยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67 คน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ 47 คน ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 81,285คน เสียชีวิต 3,287คน ขณะที่มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ทำให้ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนที่กรุงปักกิ่ง โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงรัฐบาลจีนยินดีจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับนานาประเทศเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด นอกเหนือจากการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศซึ่งขณะนี้มีหลายสิบประเทศติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีน อาทิ อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับนานาประเทศ โดยก่อนหน้านี้ บุคลากรทางการแพทย์และคณะผู้เชี่ยวชาญของจีนได้ร่วมประชุมทางไกลกับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เพื่อหาแนวทางหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการ ขั้นตอนการป้องกัน ขั้นตอนการรักษา ที่จีนใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019