ความสับสนวุ่นวายในวันจ่ายเงินเนื่องจากความล้มเหลวของระบบธนาคารพาณิชย์

มีความวุ่นวายในหมู่พนักงานตั้งแต่เช้าตรู่ในเช้าวันนี้ (31 สิงหาคม 2561) กับระบบธนาคารพาณิชย์ของ 3 ธนาคารที่ประสบปัญหา แต่พวกเขาได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วและกำลังเร่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

ด้วยฟังก์ชั่นการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือไม่ได้ผลทำให้การโอนเงินเป็นไปอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามบางส่วนของธนาคารแจ้งลูกค้าของปัญหาโดย Twitter แต่คนอื่น ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ

ธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าบางส่วนของระบบไม่ได้ผลและอาจทำให้ลูกค้าไม่สะดวกในการทำธุรกรรมและการโอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาคารอื่น ๆ ธนาคารเพิ่มความรู้เรื่องปัญหานี้และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ธนาคารธนชาตกล่าวว่ากำลังปิดระบบเชื่อมต่อโครงข่ายของธนชาตชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหา แต่ลูกค้าสามารถใช้ iNet และ ATM ได้ตามปกติ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าวกับลูกค้าว่า KMA และบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการพัฒนาชั่วคราวและกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว