ความก้าวหน้าไม่มากนักในการรักษามะเร็งตับอ่อน

ความก้าวหน้าไม่มากนักในการรักษามะเร็งตับอ่อนเพราะมันเป็นมะเร็งที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา การเข้าใจเครือข่ายการสื่อสารนี้ระหว่างเซลล์มะเร็งและเซลล์ stellate อาจทำให้เราพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ ที่มะเร็งตับอ่อนจะเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในสหรัฐอเมริกา

มะเร็งที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในเซลล์เดียวชนิด แต่เซลล์มะเร็งมีชีวิตและทำงานร่วมกับเซลล์ปกติรอบ ๆ เนื้อเยื่อพวกเขายังสามารถ ‘ไปไม่ดี’ ด้วยกันในฐานะพันธมิตรที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งอาจนำไปสู่โรคมะเร็ง Yu Shi เพื่อนหลังปริญญาเอกที่ Salk และผู้เขียนบทความคนแรกกล่าว หากเราสามารถเข้าใจว่าเซลล์ชนิดต่าง ๆ มีปฏิกิริยาต่อกันภายใน microenvironment ของเนื้องอกอย่างไรเราอาจค้นพบเป้าหมายที่ดีในการรักษาโรคในที่สุดเพื่อทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารระหว่างเซลล์ตับอ่อน stellate และเซลล์มะเร็งนักวิจัยได้พัฒนาวัฒนธรรมเซลล์ครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์โปรตีนที่ถูกส่งออกจากเซลล์ stellate พวกเขาสงสัยว่าเซลล์ stellate กำลังสื่อสารกับเซลล์มะเร็งโดยใช้โปรตีนการส่งสัญญาณเฉพาะ แต่จนถึงขณะนี้พวกเขาไม่ทราบว่าเซลล์ใด