การจัดแสดงโครงการเต็มรูปแบบและครบถ้วน

เพื่อระลึกถึงอดีตและสร้างความรู้สึกเก่า ๆ แต่ไม่ต้องให้กำลังใจข้อมูล Sirikitiya จึงรวบรวมและตีความการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และต้นฉบับตามโครงการ Office of Architecture “การศึกษาด้านวังหน้า ดิจิตอลของพระราชวัง ที่ผ่านมา” นิทรรศการเชิงโต้ตอบซึ่งห่อเดือนก่อนใช้แผนที่ Google โมเดล 3 มิติแผนที่และภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอสองชั้น

เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ Sirikitiya ยังร่วมมือกับ The Standard (thestandrad.co) เพื่อจัดทำชุดเอกสารเกี่ยวกับ Front Palace ในรูปแบบดิจิตอลสำหรับผู้ที่สนใจ ข้อมูลภาพหายากและแผนที่เก่าที่รวบรวมไว้สำหรับโครงการจะถูกอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของโครงการ และจะเปิดให้มีการปรึกษากันในเดือนหน้า นอกจากนี้ยังจะมีการจัดแสดงโครงการเต็มรูปแบบและครบถ้วน ณ หอพระที่นั่งอิสรสารนิกายแห่งชาติกรุงเทพฯเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา