การคืนภาษีภายใต้นโยบายแรกของรัฐบาล

ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บัตรสวัสดิการผ่านระบบ EDC เพื่อลดภาระทางการเงินและกระตุ้นการใช้จ่าย มีข้อเสนอแนะว่าควรใช้มาตรการนี้ในปลายปีนี้ มาตรการนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ ในหลักการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่วางแผนไว้สำหรับผู้มีรายได้ขั้นต่ำจะไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้าง VAT เนื่องจากขั้นตอนการคืนสินค้าจะเป็นไปตามแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคืนภาษีภายใต้นโยบายแรกของรัฐบาล จะมีการกำหนดงบประมาณสำหรับการชำระเงินคืน